Solo

Asger Thomsen: double bass, objects

The solo project of Asger Thomsen is an exploration of radical approaches to the double bass as an acoustic sound source. Improvising freely with use of objects and various extended techniques the music is inspired by noise and concrete sound.

“The double bass produces countless strange voices, none are associated with conventional double bass, and some even sound like coming from hungry and angry alien insects.”
– Eyal Hareuveni, salt-peanuts.eu

Og det er enormt mye energi i spillet hans, og i den første improvisasjonen, «Laocoön» får vi et godt bevis på hans eminente spill og tekniske ferdigheter. Og hele veien er det en energi i det han leverer som imponerer. Her kan vi ane inspirasjoner fra flere andre av de «frittgående» bassistene vi har hørt de senere årene, som for eksempel tyske Peter Kowald, men hele tiden er det Thomsens personlighet som viser seg best fram. I de stillere partiene, hvor han plukker fram buen, føler vi at det godt kunne vært Barry Guy som trakterte bassen, men ikke uten at det er Thomsens personlighet som trer fram.
 – Jan Granlie, salt-peanuts.eu